Referens Got Event

Nya Ullevi, Göteborg.

Inventering av tillgängligheten och upprättande av åtgärdsplan för Nya Ullevi för Got Event. Inventeringen gjordes i Tillgänglighetsdatabasen, TD.

Inventering av tillgängligheten och upprättande av åtgärdsplan för Scandinavium för Got Event. Inventeringen gjordes i Tillgänglighetsdatabasen, TD.

Scandinavium, Göteborg.