Tjänster

Vill du veta vilka tillgänglighetsbrister din lokal har och vilka åtgärder som behövs?

Vi erbjuder ditt företag inventering av den fysiska tillgängligheten i din lokal och rådgivning.

Inventering

Inventeringen kan göras manuellt eller i annat inventeringsverktyg. Vi är även godkända för inventering i Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas, TD2 och TD3.
Efter inventeringen redovisas resultatet av inventeringen och en plan för rekommenderade åtgärder presenteras.

Rådgivning

Vi kan hjälpa dig med ritningsgranskning av tillgängligheten inför ny- eller ombyggnation eller annan rådgivning om tillgänglighet.