Funktionsnedsättning – Vad är det?

Annica Carlsson och servicehunden Strössel. Foto privat

Vad är en funktionsnedsättning och hur kan det påverka individen?

Under föreläsningen får du lära dig mera om funktionsnedsättningar och hur de kan påverka inidividen. Du får kunskaper om vilka svårigheter som personer med funktionsnedsättningar kan möta i vardagen eller i samhället och vad som är viktigt att tänka på. De funktionsnedsättningar som beskrivs är bland annat rörelsenedsättningar, syn- och hörselnedsättningar och kognitiva nedsättningar.

Mål

Att få större kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka hinder som personer med funktionsnedsättningar kan möta i sin vardag.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov, önskemål och deltagare.