Referens Göteborg Stad

Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.

Inventering av tillgängligheten och upprättande av åtgärdsplan av Götaplatsen och Poseidon för Park och Natur, Göteborgs stad. Inventeringen gjordes i Tillgänglighetsdatabasen, TD3.

Inventering av tillgängligheten i Fastighetskontorets lokal. Inventeringen gjordes i Tillgänglighetsdatabasen, TD3.

Entré till Fastighetskontoret, Göteborgs stad.