Behöver du ett råd eller har en fråga?


Ska du starta en verksamhet, bygga nytt eller bygga om och vill veta hur du på bästa sätt kan göra din lokal tillgänglig för alla?

Då kan vi hjälpa dig med:

  • Ritningsgranskning inför ny- eller ombyggnation, Intyg från sakkunnig.
  • Rådgivning vid bostadsanpassning
  • Rådgivning vid universell utformning av en arbetsplats, UUA
  • Rådgivning vid anpassningar av lokaler och utemiljöer