Rådgivning

Behöver du ett råd

Vi kan hjälpa dig med

  • Ritningsgranskning inför ny- eller ombyggnation, Intyg från sakkunnig.
  • Rådgivning vid bostadsanpassning
  • Rådgivning vid universell utformning av en arbetsplats, UUA
  • Rådgivning vid anpassningar av lokaler och utemiljöer