Skara stift, Trollhättans pastorat

Trollhättans pastorat har under år 2022 inventerat flera kyrkor i pastoratet. Inventering med tillhörande åtgärdsrapport gjordes i Tillgänglighetsdatabasen, TD.