Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi erbjuder utbildningar om vilka lagar och regler som är kopplade till fysisk tillgänglighet

Under utbildningen går vi igenom vilka lagar och förordningar som berör fysisk tillgänglighet kopplat till er verksamhet.
Det kan exempelvis vara Plan- och bygglagen PBL, Boverkets byggregler BBR, Enkelt avhjälpa hinder, HIN, ALM, Funktionsrättskonventionen, Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 m.fl.
Du får en övergripande information om var du kan hitta mer information som kan vara till nytta för er verksamhet när ni arbetar med fysisk tillgänglighet.

Mål

Att få kunskap om vilka lagar och regler som finns och som är viktiga för er verksamhet.

Med rätt kunskap om kundens behov får du

  • Nöjdare kunder
  • Bättre service
  • Ökade intäkter

Upplägg

Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov, önskemål och deltagare.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill ha en offert.