En man håller i ett förstoringsglas över ett hus.

Vill du ha fler kunder till din verksamhet?
Vilka tillgänglighetsbrister har din lokal och hur åtgärdas det?

I dag möter många personer med funktionsnedsättningar hinder och svårigheter när de ska ta del av samhällets utbud. Trappor, höga trottoarkanter, ledstråk som saknas, svårlästa skyltar är bara några av de hinder som kan finnas i samhället. Vi utför inventering av den fysiska tillgängligheten, både i inomhus- och utomhusmiljöer.

Efter inventeringen presenteras resultatet, vilka eventuella brister som hittades redovisas med foto och text.
Ni får en åtgärdsplan med vilka åtgärder som kan behöva göras för att uppfylla lagkraven och öka tillgängligheten.

Inventeringen kan göras manuellt eller i annat inventeringsverktyg. Vi är godkända för inventering i Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas, TD2 och TD3.

I inventeringen ingår mätning av exempelvis handikapparkeringsplats, gångväg, entré, reception, aula, toaletter, trappor, konferensrum, hotellrum eller andra lokaler önskas inventeras.

Vill du ha hjälp med att åtgärda bristerna i lokalen, så hjälper vi även dig med det.

Mål

Med rätt utformade lokaler får du

  • Fler kunder som kan besöka din verksamhet
  • Nöjdare kunder
  • Ökade intäkter

Upplägg

Under ett startmöte går vi igenom behov och önskemål om vilka delar av lokalen som ska inventeras och en arbetsplan utformas. Inventeringen anpassas efter beställarens behov och önskemål.
När inventeringen är klar har har vi ett avstämningsmöte och går igenom inventeringen och eventuell åtgärdsrapport.