Utbildning om tillgänglighet, funktionsnedsättningar och lagar

Nu kan du och din personal öka era kunskaper om funktionsnedsättningar, lagar och tillgänglighet. Vi erbjuder dig ett utbildningskoncept där du ökar dina kunskaper som leder till att du kan ge bättre service till alla kunder i din verksamhet. Utbildningen kan hållas som en hel temadag eller som enskilda föreläsningar i en kompetensplan. Utbildningen anpassas efter era önskemål, behov och deltagare.

Med rätt kunskap om besökarens behov får du

  • Nöjdare kunder
  • Bättre service
  • Ökade intäkter

Lagar och förordningar

Vi går igenom vilka lagar och förordningar som berör fysisk tillgänglighet, kopplat till er verksamhet. Det kan exempelvis vara Plan- och bygglagen PBL, Boverkets byggregler BBR, Enkelt avhjälpa hinder, HIN, ALM, Funktionsrättskonventionen, Diskrimineringslagen, Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 m.fl.

Olika funktionsnedsättningar – hur påverkar det individen?

Vi går igenom vilka funktionsnedsättningar som finns och hur det påverkar vardagen. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på för de olika grupperna, rörelsenedsättningar, syn- och hörselnedsättningar, kognitiva nedsättningar.

Insiktsövningar

Under en insiktsövning får du bland annat prova på att gå med teknikkäpp, köra rullstol/rollator eller försöka lyssna på samtal i en hörselsimulator. Insiktsövningarna ger dig möjlighet att få en inblick i vilka svårigheter som personer med funktionsnedsättningar kan möta i vardagen.

Hur arbetar ni med tillgänglighet i er verksamhet?

Hur går ni vidare på hemmaplan? Vad behöver ni göra för att förbättra tillgängligheten? Vilka tillgänglighetsbrister kan finnas i er verksamhet? En del av utbildningen handlar om hur ni kan fortsätta ert tillgänglighetsarbete när ni kommer hem från utbildningen.