Plastfigurer runt ett bord som har möte

En del av utbildningen är att diskutera hur ni går vidare med tillgänglighetsarbetet när ni kommer tillbaka till er arbetsplats. Så att arbetet med att förbättra tillgängligheten inte stannar av utan fortsätter på hemmaplan.

Detta kan göras i form av gruppdiskussioner med andra kursdeltagare eller som en hemuppgift.
Frågor som kan diskuteras är hur tillgängligheten ser ut i verksamheten idag, vad som är bra, vad som kan förbättras och hur går ni vidare i tillgänglighetsarbetet.

Mål

Att få en uppstart och en plan för det fortsatta tillgänglighetsarbetet efter kursens slut.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov, önskemål och deltagare.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill ha en offert.