Hur arbetar vi med tillgänglighet i vår verksamhet?

En del av utbildningen är att fundera på och diskutera hur ni arbetar vidare med tillgänglighetsarbetet när ni kommer hem. Så att arbetet med att förbättra tillgängligheten inte stannar av utan fortsätter på hemmaplan.

Detta kan göras i form av gruppdiskussioner med andra kursdeltagare eller som en hemuppgift.
Frågor som kan diskuteras är hur tillgängligheten ser ut i verksamheten och hur går ni vidare i tillgänglighetsarbetet.

Mål

Att få en uppstart och en plan för hur tillgänglighetsarbetet kan fortsätta efter kursens slut.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov, önskemål och deltagare.