Göteborgs stadsteater

Göteborgs Stadsteater har under året 2022 renoverats. En ny inventering med tillhörande TD-inventeringsrapport har gjorts i Tillgänglighetsdatabasen, TD.


Stora saluhallen

Stora Saluhallen i Göteborg har inventerats med tillhörande TD-inventeringsrapport i Tillgänglighetsdatabasen, TD.