Insiktsövningar

Ulrik Bergvall från Matting provar Denise Cressos insiktsglasögon för synnedsatta.

Vad är en insiktsövning?

På en insiktsövningar får du en möjlighet att sätta dig in i hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning. Du får, efter instruktioner, bland annat prova på att köra rullstol, gå med teknikkäpp (med förbundna ögon) prova olika glasögon som simulerar synnedsättningar. Försöka lyssna på ljud, såsom en person med hörselnedsättning kan uppfatta ljudet.

Mål

Du får en inblick och större förståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär och varför det är viktigt att tänka på tillgänglighet och hur alla kan/ska inkluderas i samhället. Kombinationen med teori och insiktsövningar är både uppskattat och lärorikt.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov, önskemål och deltagare.