UtbildarInventerarInformerar

Röselidens Tillgänglighet är det personliga företaget med lång erfarenhet och stor kunskap om funktionsnedsättningar, tillgänglighet och vilka svårigheter som kan finnas i samhället på grund av otillgängliga miljöer.

Vad kan Röselidens Tillgänglighet hjälpa dig med?

  • Inventering av tillgängligheten i er lokal
  • Åtgärdsplan för anpassning av er lokal
  • Ritningsgranskning inför ny- eller ombyggnation
  • Utbildning om lagar och förordningar kopplat till tillgänglighet
  • Utbildning om olika funktionsnedsättningar och dess påverkan för individen
  • Insiktsövningar, prova på att köra rullstol, gå med teknikkäpp mm