Skolgård på Brunnsboskolan, Göteborgs stad.

Inventering av tillgängligheten på Brunnsboskolan för rullstolsburna elever.

Inventering av tillgängligheten och upprättande av åtgärdsplan av Gårda Brandstation.

Entré till Gårda Brandstation, Göteborg.