I dag deltar jag på första kursdagen av två,för att bli coach i UUA, Universell Utformning på arbetsplatsen. Den handlar om att utforma en arbetsplats som fungerar för alla och där alla kan arbeta. Kursen hålls av Akademikerförbundet SSR.
Det blir en spännande och lärorik dag 🙂
Bild på beskrivning av Universell Utformning på Arbetsplatser

Categories:

Tags:

Comments are closed