I dag deltar jag på första kursdagen av två,för att bli coach i UUA, Universell Utformning […]